Onze tarieven

Betalingen

Onze debiteurenadministratie hebben wij uitbesteed aan Infomedics. Uw facturen krijgt u dan ook (via e-mail of post) via Infomedics. Infomedics heeft deze al voor u  ingediend bij uw zorgverzekeraar, dit staat ook duidelijk aangegeven op uw factuur.

Het deel dat niet door uw zorgverzekeraar vergoedt wordt, zal aan u worden gefactureerd. Verdere informatie of een folder is te verkrijgen aan de balie.

Medicas

Indien een factuur niet op tijd wordt betaald, zal deze uiteindelijk worden overgedragen aan de deurwaarder. Wij werken samen met Medicas, die de openstaande factuur/facturen verder in behandeling zal nemen.

De betalingsvoorwaarden van Medicas vindt u hier.

Ondanks deze prijslijst kunnen we ons voorstellen dat het nog transparanter kan door een paar voorbeelden te geven wat de totale nota voor een bepaalde behandeling zal worden.

Vragen over de rekening

Heeft u vragen over de factuur, dan kunt u contact opnemen met Infomedics onder nummer  036-2031900. Bereikbaar op werkdagen van 09:00 – 17:00 uur.

Consultatie en diagnostiek

 • C001-Consult ten behoeve van een intake
  € 50,54

 • C002-Consult voor een periodieke controle
  € 25,27

 • C003-Consult,niet zijnde periodieke controle
  € 25,27

 • C010-Aanvullende medischeanamnese na (schriftelijke)routinevragen
  € 25,27

 • C011-Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion
  € 119,69
 • C012-Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan
  € 119,69
 • C013-Studiemodellen
  € 33,25

 • C014-Pocketregistratie
  € 39,90

 • C015-Parodontiumregistratie
  € 79,79

 • C020-Mondzorg aan huis
  € 19,95

 • C021-Toeslag avond, nacht en weekend uren(anw-uren)
  € 27,93

Maken en beoordelen foto's

 • X10-Kleine röntgenfoto, per opname
  € 18,62

 • X11-Beoordelen kleine röntgenfoto
  € 13,96

 • X21-Kaakoverzichtsfoto
  € 79,79

 • X22-Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandenloze kaak
  € 79,79

 • X23-Beoordelen kaakoverzichtsfoto
  € 29,26

 • X24-Schedelfoto
  € 35,91

 • X34-Beoordelen schedelfoto
  € 26,60

 • X25-Maken meerdimensionale kaakfoto
  € 226,08

 • X26-Beoordelen meerdimensionale kaakfoto
  € 66,49

Preventieve mondzorg

 • M01-Preventieve voorlichting en/of instructie
  € 14,91

 • M02-Consult voor evaluatie van preventie
  € 14,91

 • M03-Gebitsreiniging per 5 minuten
  € 14,91

 • M05-Niet restauratieve behandeling van Cariës in melkgebit
  € 29,92

 • M30-Behandeling van gevoelige tandhalzen
  € 6,65

 • M40-Fluoridebehandeling
  € 16,62

 • M32-Eenvoudig bacteriologisch onderzoek
  € 19,95

 • M61-Mondbeschermer
  € 29,92

 • M80-Behandeling van witte vlekken, eerste element
  € 57,85

 • M81-Behandeling van witte vlekken, volgende element
  € 31,92

Verdoving

 • A15-Oppervlakte verdoving
  € 8,64

 • A10-Geleidings- en/of infiltratie verdoving
  € 16,62

 • A20-Behandeling onder algehele narcose
  € kostprijs
 • A30-Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie
  € 53,20
 • B10-Introductie roesje (lachgassedatie)
  € 33,25

 • B11-Toediening roesje (lachgassedatie)
  € 33,25

 • B12-Overheadkosten roesje (lachgassedatie)
  € 41,56

Vullingen

 • V71-Eénvlaksvulling amalgaam
  € 27,93

 • V72-Tweevlaksvulling amalgaam
  € 44,55

 • V73-Drievlaksvulling amalgaam
  € 57,85

 • V74-Meervlaksvulling amalgaam
  € 81,12

 • V81-Eénvlaksvulling glasionomeer
  € 41,23

 • V82-Tweevlaksvulling glasionomeer
  € 57,85

 • V83- Drievlaksvulling glasionomeer
  € 71,15

 • V84-Meervlaksvulling glasionomeer
  € 94,42

 • V91-Eénvlaksvulling composiet
  € 53,20

 • V92-Tweevlaksvulling composiet
  € 69,82

 • V93-Drievlaksvulling composiet
  € 83,12

 • V94-Meervlaksvulling composiet
  € 106,39

 • V50-Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje
  € 13,30

 • V70-Parapulpaire stift
  € 13,30

 • V80-Wortelkanaalstift
  € 23,27

 • V85-Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element
  € 9,97

 • V15-Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal
  € 79,79

 • V30-Sealen eerste element
  € 29,92

 • V35-Sealen ieder volgend element in dezelfde zitting
  € 16,62

 • V40-Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie medicament
  € 6,65

Wortelkanaalbehandelingen

 • E02-Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult
  € 46,55

 • E03-Consult na tandheelkundig ongeval
  € 36,57

 • E60-Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel
  € 53,20

 • E04-Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten
  € 54,31

 • E13-Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal
  € 119,69

 • E14-Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen
  € 172,89

 • E16-Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen
  € 226,08

 • E17-Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen
  € 279,28

 • E85-Elektronische lengtebepaling
  € 16,62

 • E19-Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting
  € 19,95

 • E66-Wortelkanaalbehandeling van melkelement
  € 53,20

 • E51-Verwijderen van kroon of brug
  € 39,90

 • E52-Moeilijke wortelkanaalopening
  € 33,25

 • E53-Verwijderen van wortelstift
  € 46,55

 • E54-Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal
  € 33,25

 • E55-Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal
  € 33,25

 • E56-Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel
  € 46,55

 • E57-Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie
  € 33,25

 • E61-Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting
  € 93,09

 • E62-Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting
  € 59,84

 • E63-Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA)of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal
  € 49,87

 • E64-Afsluiting van open wortelpunt
  € 53,20

 • E77-Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal
  € 66,49

 • E78-Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal
  € 33,25

 • E90-Inwendig bleken, eerste zitting
  € 53,20

 • E95-Inwendig bleken, elke volgende zitting
  € 19,95

 • E97-Uitwendig bleken per kaak
  € 83,12

 • E40-Directe pulpa-overkapping
  € 33,25

 • E42-Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval
  € 13,30

 • E43-Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval
  € 26,60

 • E44-Verwijderen spalk
  € 6,65

 • E45-Aanbrengen rubberdam
  € 13,30

 • E31-Snij-/ hoektand
  € 132,99

 • E32-Premolaar
  € 186,18

 • E33-Molaar
  € 239,38

 • E34-Aanbrengen retrograde vulling
  € 26,60

 • E36-Het trekken van een element met re-implantatie
  € 93,09

 • E37-Kijkoperatie
  € 79,79

 • E88-Opvullen van pulpakamer en afsluiten van kanaalingangen
  € 66,49

 • E86-Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling
  € 89,77

 • E87-Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling
  € 66,49

Maken kronen en bruggen

 • R08-Eenvlaks composiet inlay
  € 79,79

 • R09-Tweevlaks composiet inlay
  € 152,94

 • R10-Drievlaks composiet inlay
  € 199,48

 • R11-Eenvlaksinlay
  € 119,69

 • R12-Tweevlaksinlay
  € 186,18

 • R13-Drievlaksinlay
  € 265,98

 • R14-Toeslag voor extra retentiebij het plaatsen  van indirecte restauraties
  € 33,25

 • R24-Kroon op natuurlijk element
  € 292,57

 • R34-Kroon op implantaat
  € 265,98

 • R29-Confectiekroon
  € 59,84

 • R31-Opbouw plastisch materiaal
  € 66,49

 • R32-Gegoten opbouw, indirecte methode
  € 66,49

 • R33-Gegoten opbouw, directe methode
  € 132,99

 • R40-Eerste brugtussendeel
  € 199,48

 • R45-Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel
  € 99,74

 • R49-Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen
  € 166,24

 • R50-Metalen fixatiekap met afdruk
  € 33,25

 • R55-Gipsslot met extra afdruk
  € 33,25

 • R60-Plakbrug zonder preparatie
  € 132,99

 • R61-Plakbrug met preparatie
  € 199,48

 • R65-Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel
  € 46,55

 • R66-Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee
  € 26,60

 • R70-Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker
  € 73,14

 • R71-Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond
  € 63,14

 • R74-Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties
  € 26,60

 • R75-Opnieuw vastzetten plakbrug
  € 66,49

 • R76-Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon
  € 33,25

 • R77-Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element
  € 33,25

 • R78-Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie
  € 79,79

 • R79-Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie
  € 132,99

 • R80-Temporaire, eerste voorziening
  € 33,25

 • R85-Temporaire, volgende voorziening
  € 13,30

 • R90-Gedeeltelijk voltooid werk
  € 0,-
 • R91-Wortelkap met stift
  € 166,24

Kaakgewrichtbehandeling

 • G21-Functie-onderzoek kauwstelsel
  € 119,69

 • G22-Verlengd onderzoek OPD
  € 239,38

 • G23-Spieractiviteitsmeting en registratie
  € 106,39

 • G41-Consult OPD therapie A9niet complex)
  € 69,82

 • G62-Stabilisatieopbeetplaat
  € 179,53

 • G68-Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk
  € 53,20

 • G47-Evaluatie na OPD therapie A
  € 79,79

 • G43-Consult OPD therapie B(complex)
  € 134,32

 • G44-Therapeutische injectie
  € 73,14

 • G46-Consult voor instructie apparatuur(eenmalig)
  € 53,20

 • G48-Evaluatie na OPD therapie B
  € 132,99

 • G10-Niet standaard beetregistratie
  € 99,74

 • G11-Scharnierasbepaling
  € 99,74

 • G12-Centrale relatiebepaling
  € 93,09

 • G13-Protrale/laterale bepalingen
  € 66,49

 • G14-Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie
  € 598,45

 • G16-Therapeutische positiebepaling
  € 33,25

 • G20-Beetregistratie intra-oraal
  € 66,49

 • G09-Occlusie analyse
  € 35,91

 • G15-Toeslag voor het behouden van beethoogte
  € 33,25

 • G65-Indirect planmatig inslijpen
  € 365,72

 • G69-Beet beschermingsplaat
  € 73,14

 • G33-Aanbrengen front/hoektandgeleiding
  € 66,49

 • G71-Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)
  € 332,47

 • G72-Controlebezoek MRA
  € 33,25

 • G73-Reparatie MRA met afdruk
  € 53,20

 • G74-Plaatsen van myofunctionele apparatuur
  € 89,77
 • G75-Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak
  € 66,49

Chirurgische ingrepen

 • H11-Trekken tand of kies
  € 49,87

 • H16-Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant
  € 37,24

 • H21-Kosten hechtmateriaal
  € 6,87

 • H26-Hechten weke delen
  € 73,14

 • H50-Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling
  € 66,49

 • H55-Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling
  € 19,95

 • H90-Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B
  € 66,49

 • H33-Hemisectie van een molaar
  € 79,79

 • H35-Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap
  € 79,79

 • H40-Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak
  € 59,84

 • H41-Verwijderen van het lipbandje of tongriempje
  € 39,90

 • H42-Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting
  € 79,79

 • H43-Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting
  € 106,39

 • H44-Primaire antrumsluiting
  € 73,14

 • H59-Behandeling kaakbreuk, per kaak
  € 93,09

 • H60-Marsupialisatie
  € 93,09

 • H65-Primaire sluiting
  € 179,53

 • H70-Lappige fibromen, Schlotterkamm tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak
  € 93,09

 • H75-Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak4
  € 179,53

 • H80-Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak
  € 126,34

 • H85-Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak
  € 212,78

Kunstgebitten

 • P001-Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen
  € 99,74
 • P002-Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen
  € 199,48
 • P003-Frame kunstgebit, 1-4 elementen, per kaak
  € 272,63
 • P004-Frame kunstgebit, 5-13 elementen, per kaak
  € 372,37
 • P020-Volledig kunstgebit bovenkaak
  € 199,48
 • P021-Volledig kunstgebit onderkaak
  € 265,98
 • P022-Volledig kunstgebit boven- en onderkaak
  € 432,21
 • P023-Noodkunstgebit, per kaak
  € 132,99
 • P040-Toeslag voor individuele afdruk bij volledi kunstgebit
  € 71,81
 • P041-Toeslag voor individuele afdruk  bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars
  € 33,25

 • P042-Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur
  € 66,49
 • P043-Toeslag voor frontopstelling of beetbepaling in aparte zitting
  € 39,90
 • P044-Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak
  € 89,77
 • P045-Toeslag immediaat kunstgebit
  € 16,62
 • P046-Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingsprothese
  € 53,20
 • P047-Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars
  € 19,95
 • P048-Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls
  € 99,74
 • P049-Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling
  € 66,49
 • P060-Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak
  € 46,55
 • P061-Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak
  € 46,55
 • P062-Opvullen volledig kunstgebit indirect, per kaak
  € 93,76
 • P063-Opvullen volledig kunstgebit direct, per kaak
  € 94,42
 • P064-Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect, per kaak
  € 81,79
 • P065-Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw
  € 85,11
 • P066-Opvullen overkappingsprothese op natuurlijke peilers zonder staafdemontage, per kaak
  € 186,18
 • P067-Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit
  € 33,25
 • P068-Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak
  € 19,95

 • P069-Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak
  € 53,20
 • P070-Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak
  € 19,95
 • P071-Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk, per kaak
  € 53,20
 • P072-Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak
  € 53,20

Tandvleesbehandelingen

 • T012 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus
  € 192,83

 • T021 Grondig reinigen wortel, complex, per element
  € 35,91

 • T022 Grondig reinigen wortel, standaard, per element
  € 26,60

 • T032 Evaluatie met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling
  € 119,69

 • T033 Bespreken vervolgtraject na evalutie of herbeoordeling
  € 73,14

 • T042 Consult parodontale nazorg
  € 101,07

 • T043 Uitgebreid consult parodontale nazorg
  € 134,32

 • T044 Complex consult parodontale nazorg
  € 178,87

 • T070 Flapoperatie tussen 2 elementen
  € 216,11

 • T071 Flapoperatie per sextant (één zesde deel)
  € 332,47

 • T072 Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel)
  € 398,97

 • T073 Directe post-operatieve zorg, eerste zitting
  € 66,49

 • T074 Directe post-operatieve zorg, volgende zitting
  € 178,87

 • T076 Tuber- of retromolaarplastiek
  € 83,12

 • T101 Tuber- of retromolaarplastiek
  € 116,36

 • T102 Tandvleescorrectie per element
  € 63,17

 • T103Tandvleescorrectie per sextant (één zesde deel)
  € 166,24

 • T111 Aanbrengen regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)
  € 398,97

 • T112 Aanbrengen regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element verrichting, gelijktijdig met flapoperatie
  € 132,99

 • T113 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal
  € 216,11

 • T121 Kroonverlenging per element
  € 216,11

 • T122 Kroonverlenging per sextant
  € 398,97

 • T141 Tandvleestransplantaat
  € 126,34

 • T142 Recessie bedekking met verplaatste lap
  € 398,97

 • T151 Directe post-operatieve zorg, eerste zitting
  € 66,49

 • T152 Directe postoperatieve zorg, volgende zitting
  € 178,87

 • T161 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling
  € 46,55

 • T162 Behandeling tandvleesabces
  € 89,77

 • T163 Toepassing lokaal medicament
  € 71,81

 • T164 (Draad)Spalk
  € 26,80

 • T165 Uitgebreide voedingsanalyse
  € 66,49

Implantaten

 • J001 Overheadkosten implantaten en peri-implantantitus chirurgie
  € 199,68
 •                                                                                                              
 • J002 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie
  € 113,01
 • J010 Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor de implantologische behandeling
  € 73,71
 • J011 Onderzoek ten behoeve van de uitvoering van de implantologische behandeling
  € 113,40
 • J012 Proefopstelling 1-4 elementen
  € 85,05
 • J013 Proefopstelling 5 of meer elementen
  € 170,09
 • J014 Implantaatpositionering op grond van CTscan
  € 51,03
 • J020 Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft
  € 272,15
 • Jo21 Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting
  € 170,09
 • J11 Prepareren donorplaats
  € 142,22
 • J12 Kaakverbreding en/of verhoging, per kaak
  € 152,76
 • J06 Vrijleggen foramen mentale
  € 31,61
 • J15 Kaakverbreding en/of verhoging, per sextant
  € 89,55
 • J17 Aanvullende ophoging bodem bijholte
  € 136,96
 • J18 Ophoging bodem bijholte orthograad
  € 63,21
 • J19 Toeslag esthetische zone
  € 68,48
 • J20 Plaatsen eerste implantaat, per kaak
  € 240,73
 • J28 Plaatsen volgend implantaat, per kaak
  € 99,56
 • J23 Plaatsen eerste tandvleesvormer (healing abutment)
  € 79,01
 • J29 Plaatsen volgende tandvleesvormer (healing abutment)
  € 37,40
 • J26 Moeizaam verwijderen implantaat
  € 173,83
 • J36 Verwijderen implantaat
  € 34,77
 • J27 Vervangen eerste implantaat
  € 240,73
 • J37 Vervangen volgend implantaat
  € 99,56
 • J39 Uitvoeren autotransplantaat
  € 183,84
 • J88 Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant ( een zesde deel)
  € 183,84
 • J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removel Set voor eenmalig gebruik
  € kostprijs
 • J08 Aanbrengen botvervangers in extractie wond
  € 21,07
 • J30 Bindweefseltransplantaat per donorplaats
  € 110,62
 • J81 Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie
  € 118,52
 • J32 Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef
  € 121,15
 • J33 Kosten implantaat
  € 338,74
 • J34 Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting
  € 10,54
 • J35 Grondig submucosaal reinigen implantaat
  € 24,76
 • J87 Tijdelijke kroon in dezelfde zitting op immediaat geplaatst implantaat
  € 273,91
 • J45 Plaatsen eerste drukknop
  € 126,42
 • J41 Plaatsen elke volgende drukknop
  € 36,87
 • J42 Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak
  € 215,97
 • J43 Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak
  € 68,48
 • J44 Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon
  € 26,34
 • J50 Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit
  € 542,55
 • J51 Onder klikgebit
  € 352,92
 • J52 Boven klikgebit
  € 352,92
 • J53 Omvorming klikgebit
  € 105,35
 • J54 Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten
  € 136,96
 • J55 Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten
  € 158,03
 • J56 Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten
  € 184,36
 • J57 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten
  € 89,55
 • J58 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten
  € 115,89
 • J59 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen meer dan vier implantaten
  € 142,22
 • J60 Specifiek consult nazorg implantologie
  € 57,94
 • J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie
  € 94,82
 • J70 Opvullen zonder staafdemontage
  € 147,49
 • J71 Opvullen met staafdemontage op twee implantaten
  € 184,36
 • J72 Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten
  € 210,70
 • J73 Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten
  € 237,04
 • J74 Reparatie zonder staafdemontage
  € 57,94
 • J75 Reparatie met staafdemontage op twee implantaten
  € 110,62
 • J76 Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten
  € 136,96
 • J77 Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten
  € 163,29
 • J78 Verwijderen en vervangen drukknop
  € 26,34
 • J80 Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit
  € 536,23

Uurtarieven

 • U25Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in WLZ instelling in eenheden van vijf minuten
  € 14,06

 • U35 Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de WLZ-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten
  € 16,22

 • U05 Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten
  € 16,22