Onze tarieven

Betalingen

Onze debiteurenadministratie hebben wij uitbesteed aan Infomedics. Uw facturen krijgt u dan ook (via e-mail of post) via Infomedics. Infomedics heeft deze al voor u  ingediend bij uw zorgverzekeraar, dit staat ook duidelijk aangegeven op uw factuur.

Het deel dat niet door uw zorgverzekeraar vergoedt wordt, zal aan u worden gefactureerd. Verdere informatie of een folder is te verkrijgen aan de balie.

Medicas

Indien een factuur niet op tijd wordt betaald, zal deze uiteindelijk worden overgedragen aan de deurwaarder. Wij werken samen met Medicas, die de openstaande factuur/facturen verder in behandeling zal nemen.

De betalingsvoorwaarden van Medicas vindt u hier.

Ondanks deze prijslijst kunnen we ons voorstellen dat het nog transparanter kan door een paar voorbeelden te geven wat de totale nota voor een bepaalde behandeling zal worden.

Vragen over de rekening

Heeft u vragen over de factuur, dan kunt u contact opnemen met Infomedics onder nummer  036-2031900. Bereikbaar op werkdagen van 09:00 – 17:00 uur.

Consultatie en diagnostiek

 • C11-Periodieke controle
  € 22,91

 • C13-Probleemgericht consult
  € 22,91

 • C91-Pocketregistratie
  € 36,18

 • C92-Parodontiumregistratie
  € 36,18

 • C28-Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan
  € 108,53

 • C29-Studiemodellen t.b.v. behandelplan
  € 30,15

 • C65-Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak
  € 60,29

 • C80-Mondzorg aan huis
  € 18,09

 • C84-Voorbereiding behandeling onder algehele narcose
  € 48,23

 • C85-Weekendbehandeling
  € 22,91

 • C86-Avondbehandeling
  € 22,91

 • C87-Nachtbehandeling
  € 22,91

Maken en beoordelen foto's

 • X10-Kleine röntgenfoto
  € 16,05

 • X11-Beoordelen kleine röntgenfoto
  € 12,66

 • X21-Kaakoverzichtsfoto
  € 72,35

 • X22-Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandenloze kaak
  € 72,35

 • X23-Beoordelen kaakoverzichtsfoto
  € 26,53

 • X24-Schedelfoto
  € 32,56

 • X34-Beoordelen schedelfoto
  € 24,12

 • X25-Maken meerdimensionale kaakfoto
  € 204,99

 • X26-Beoordelen meerdimensionale kaakfoto
  € 60,29

Preventieve mondzorg

 • M01-Preventieve voorlichting en/of instructie
  € 13,52

 • M02-Consult voor evaluatie van preventie
  € 13,52

 • M03-Gebitsreiniging per 5 minuten
  € 13,52

 • M05-Niet restauratieve behandeling van Cariës in melkgebit
  € 27,13

 • M32-Behandeling van gevoelige tandhalzen
  € 6,03

 • M30-Fluoridebehandeling
  € 15,07

 • M40-Eenvoudig bacteriologisch onderzoek
  € 18,09

 • M61-Mondbeschermer
  € 27,13

 • M80-Behandeling van witte vlekken, eerste element
  € 52,45

 • M81-Behandeling van witte vlekken, volgende element
  € 28,94

Verdoving

 • A15-Oppervlakte verdoving
  € 7,84

 • A10-Geleidings- en/of infiltratie verdoving
  € 15,07

 • A20-Behandeling onder algehele narcose
  € 0,00

 • B10-Introductie roesje (lachgassedatie)
  € 30,15

 • B11-Toediening roesje (lachgassedatie)
  € 30,15

 • B12-Overheadkosten roesje (lachgassedatie)
  € 37,32

Vullingen

 • V71-Eénvlaksvulling amalgaam
  € 25,32

 • V72-Tweevlaksvulling amalgaam
  € 40,40

 • V73-Drievlaksvulling amalgaam
  € 52,45

 • V74-Meervlaksvulling amalgaam
  € 73,56

 • V81-Eénvlaksvulling glasionomeer
  € 37,38

 • V82-Tweevlaksvulling glasionomeer
  € 52,45

 • V83- Drievlaksvulling glasionomeer
  € 64,51

 • V84-Meervlaksvulling glasionomeer
  € 85,61

 • V91-Eénvlaksvulling composiet
  € 48,23

 • V92-Tweevlaksvulling composiet
  € 63,31

 • V93-Drievlaksvulling composiet
  € 75,37

 • V94-Meervlaksvulling composiet
  € 96,47

 • V50-Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje
  € 12,06

 • V70-Parapulpaire stift
  € 12,06

 • V80-Wortelkanaalstift
  € 21,10

 • V85-Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element
  € 9,04

 • V15-Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal
  € 72,35

 • V30-Sealen eerste element
  € 27,13

 • V35-Sealen ieder volgend element in dezelfde zitting
  € 15,07

 • V40-Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie medicament
  € 6,03

Wortelkanaalbehandelingen

 • E01-Wortelkanaalbehandeling consult
  € 22,91

 • E02-Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult
  € 42,20

 • E03-Consult na tandheelkundig ongeval
  € 33,16

 • E60-Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel
  € 48,23

 • E04-Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten
  € 48,84

 • E13-Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal
  € 108,53

 • E14-Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen
  € 156,76

 • E16-Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen
  € 204,99

 • E17-Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen
  € 253,23

 • E85-Elektronische lengtebepaling
  € 15,07

 • E19-Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting
  € 18,09

 • E66-Wortelkanaalbehandeling van melkelement
  € 48,23

 • E51-Verwijderen van kroon of brug
  € 36,18

 • E52-Moeilijke wortelkanaalopening
  € 30,15

 • E53-Verwijderen van wortelstift
  € 42,20

 • E54-Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal
  € 30,15

 • E55-Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal
  € 30,15

 • E56-Voortgezette behandeling met iatrogene schade
  € 42,20

 • E57-Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie
  € 30,15

 • E61-Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting
  € 80,41

 • E62-Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting
  € 54,26

 • E63-Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA)
  € 45,22

 • E64-Afsluiting van open wortelpunt
  € 48,23

 • E77-Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal
  € 60,29

 • E78-Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal
  € 30,15

 • E90-Inwendig bleken, eerste zitting
  € 48,23

 • E95-Inwendig bleken, elke volgende zitting
  € 18,09

 • E97-Uitwendig bleken per kaak
  € 75,37

 • E40-Directe pulpa-overkapping
  € 30,15

 • E42-Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval
  € 12,06

 • E43-Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval
  € 24,12

 • E44-Verwijderen spalk
  € 6,03

 • E45-Aanbrengen rubberdam
  € 12,06

 • E31-Snij-/ hoektand
  € 120,58

 • E32-Premolaar
  € 168,82

 • E33-Molaar
  € 217,05

 • E34-Aanbrengen retrograde vulling
  € 24,12

 • E36-Het trekken van een element met re-implantatie
  € 84,41

 • E37-Kijkoperatie
  € 72,35

 • E88-Opvullen van pulpakamer en afsluiten van kanaalingangen
  € 60,29

 • E86-Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling
  € 81,29

 • E87-Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling
  € 60,29

Maken kronen en bruggen

 • R08-Eenvlaks composiet inlay
  € 72,35

 • R09-Tweevlaks composiet inlay
  € 138,67

 • R10-Drievlaks composiet inlay
  € 180,88

 • R11-Eenvlaksinlay
  € 108,53

 • R12-Tweevlaksinlay
  € 168,82

 • R13-Drievlaksinlay
  € 241,17

 • R14-Toeslag voor extra retentiebij het plaatsen  van indirecte restauraties
  € 30,15

 • R24-Kroon op natuurlijk element
  € 265,28

 • R34-Kroon op implantaat
  € 241,17

 • R29-Confectiekroon
  € 54,26

 • R31-Opbouw plastisch materiaal wortelkanaal
  € 60,29

 • R32-Gegoten opbouw, indirecte methode
  € 60,29

 • R33-Gegoten opbouw, directe methode
  € 120,58

 • R40-Eerste brugtussendeel
  € 180,88

 • R45-Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel
  € 90,44

 • R49-Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen
  € 150,73

 • R50-Metalen fixatiekap met afdruk
  € 30,15

 • R55-Gipsslot met extra afdruk
  € 30,15

 • R60-Plakbrug zonder preparatie
  € 120,58

 • R61-Plakbrug met preparatie
  € 180,88

 • R65-Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel
  € 42,20

 • R66-Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee
  € 24,12

 • R70-Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker
  € 66,32

 • R71-Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond
  € 66,32

 • R74-Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties
  € 24,12

 • R75-Opnieuw vastzetten plakbrug
  € 60,29

 • R76-Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon
  € 30,15

 • R77-Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element
  € 30,15

 • R78-Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie
  € 72,35

 • R79-Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie
  € 120,58

 • R80-Temporaire, eerste voorziening
  € 30,15

 • R85-Temporaire, volgende voorziening
  € 12,06

 • R90-Gedeeltelijk voltooid werk
  € 0,-

Kaakgewrichtbehandeling

 • G21-Functie-onderzoek kauwstelsel
  € 108,53

 • G22-Verlengd onderzoek OPD
  € 217,05

 • G23-Spieractiviteitsmeting en registratie
  € 96,47

 • G41-Consult OPD therapie A
  € 63,04

 • G62-Stabilisatieopbeetplaat
  € 162,79

 • G68-Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk
  € 48,23

 • G47-Evaluatie na OPD therapie A
  € 72,35

 • G43-Consult OPD therapie B
  € 121,79

 • G44-Therapeutische injectie
  € 66,32

 • G46-Consult voor instructie apparatuur
  € 48,23

 • G48-Evaluatie na OPD therapie B
  € 120,58

 • G10-Niet standaard beetregistratie
  € 90,44

 • G11-Scharnierasbepaling
  € 90,44

 • G12-Centrale relatiebepaling
  € 84,41

 • G13-Protrale/laterale bepalingen
  € 60,29

 • G14-Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie
  € 542,63

 • G16-Therapeutische positiebepaling
  € 30,15

 • G20-Beetregistratie intra-oraal
  € 60,29

 • G09-Occlusie analyse
  € 32,56

 • G15-Toeslag voor het behouden van beethoogte
  € 30,15

 • G65-Indirect planmatig inslijpen
  € 331,61

 • G69-Beet beschermingsplaat
  € 66,32

 • G33-Aanbrengen front/hoektandgeleiding
  € 60,29

 • G71-Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)
  € 301,46

 • G72-Controlebezoek MRA
  € 30,15

 • G73-Reparatie MRA met afdruk
  € 48,23

 • G74-Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur
  € 127,22

Chirurgische ingrepen

 • H11-Trekken tand of kies
  € 45,22

 • H16-Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant
  € 33,76

 • H21-Kosten hechtmateriaal
  € 6,18

 • H26-Hechten weke delen
  € 66,32

 • H50-Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling
  € 60,29

 • H55-Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling
  € 18,09

 • H90-Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B
  € 60,29

 • H33-Hemisectie van een molaar
  € 72,35

 • H35-Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap
  € 72,35

 • H40-Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak
  € 54,26

 • H41-Verwijderen van het lipbandje of tongriempje
  € 36,18

 • H42-Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting
  € 72,35

 • H43-Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting
  € 96,47

 • H44-Primaire antrumsluiting
  € 66,32

 • H59-Behandeling kaakbreuk, per kaak
  € 84,41

 • H60-Marsupialisatie
  € 84,41

 • H65-Primaire sluiting
  € 162,79

 • H70-Lappige fibromen, Schlotterkamm tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak
  € 84,41

 • H75-Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak4
  € 162,79

 • H80-Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak
  € 114,55

 • H85-Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak
  € 192,93

Kunstgebitten

 • P60-Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit
  € 36,18

 • P65-Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit
  € 30,15

 • P17-Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur
  € 60,29

 • P10-Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen
  € 90,44

 • P15-Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen
  € 180,88

 • P16-Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars
  € 66,32

 • P18-Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars
  € 18,09

 • P34-Frame kunstgebit, 1-4 elementen
  € 247,20

 • P35-Frame kunstgebit, 5-13 elementen
  € 337,64

 • P31-Wortelkap met stift
  € 150,73

 • P32-Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls
  € 90,44

 • P33-Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling
  € 60,29

 • P40-Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element
  € 15,07

 • P45-Noodkunstgebit
  € 120,58

 • P21-Volledig kunstgebit bovenkaak
  € 180,88

 • P25-Volledig kunstgebit onderkaak
  € 241,17

 • P30-Volledig kunstgebit boven- en onderkaak
  € 391,90

 • P36-Individuele afdruk zonder randopbouw
  € 30,15

 • P14-Individuele afdruk met randopbouw
  € 66,32

 • P27-Frontopstelling in aparte zitting
  € 36,18

 • P37-Reoccluderen
  € 60,29

 • P28-Naregistratie en remounten
  € 60,29

 • P38-Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur
  € 66,32

 • P39-Toeslag voor bepaling neutrale zone
  € 90,44

 • P41-Toeslag voor relinen van alginaatafdruk
  € 30,15

 • P42-Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling
  € 30,15

 • P43-Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen
  € 36,18

 • P29-Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingsprothese
  € 48,23

 • P06-Tissue conditioning volledig kunstgebit
  € 42,20

 • P01-Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw
  € 42,20

 • P02-Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw
  € 90,44

 • P03-Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw
  € 60,29

 • P04-Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw
  € 90,44

 • P70-Opvullen overkappingsprothese op natuurlijke peilers zonder staafdemontage
  € 168,82

 • P07-Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk
  € 18,09

 • P08-Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk
  € 48,23

 • P56-Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit
  € 42,20

 • P51-Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw
  € 42,20

 • P52-Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw
  € 90,44

 • P53-Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw
  € 60,29

 • P54-Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw
  € 90,44

 • P57-Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk
  € 18,09

 • p58-Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk
  € 48,23

 • P78-Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk
  € 48,23

 • p79-Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk
  € 48,23

Tandvleesbehandelingen

 • Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus
  € 174,85

 • Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element
  € 32,56

 • Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element
  € 24,12

 • Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling
  € 108,53

 • Bespreken vervolgtraject na herbeoordeling
  € 66,32

 • Consult parodontale nazorg
  € 91,64

 • Uitgebreid Consult parodontale nazorg
  € 121,79

 • Complex consult parodontale nazorg
  € 162,19

 • Flapoperatie tussen 2 elementen
  € 195,95

 • Flapoperatie per sextant (één zesde deel)
  € 301,46

 • Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel)
  € 361,75

 • Directe post-operatieve zorg, kort
  € 60,29

 • Directe post-operatieve zorg, uitgebreid
  € 162,19

 • Tuber- of retromolaarplastiek
  € 75,37

 • Tuber- of retromolaarplastiek
  € 105,51

 • Tandvleescorrectie per element
  € 57,28

 • Tandvleescorrectie per sextant (één zesde deel)
  € 150,73

 • Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)
  € 361,75

 • Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element verrichting, gelijktijdig met flapoperatie
  € 120,58

 • Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal
  € 195,95

 • Kroonverlenging per element
  € 195,95

 • Kroonverlenging per sextant
  € 361,75

 • Tandvleestransplantaat
  € 114,55

 • Recessie bedekking met verplaatste lap
  € 361,75

 • Directe post-operatieve zorg, kort
  € 60,29

 • Directe postoperatieve zorg, uitgebreid
  € 162,19

 • Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling
  € 42,20

 • Behandeling tandvleesabces
  € 81,39

 • Toepassing lokaal medicament
  € 65,12

 • (Draad)Spalk
  € 24,12

 • Uitgebreide voedingsanalyse
  € 60,29

Implantaten

 • Overheadkosten implantaten, autotransplantaten en peri-implantantitus chirurgie
  € 179,60

 • Overheadkosten pre-implantologische chirurgie
  € 101,64

Uurtarieven

 • Verwijderen én vervangen drukknop
  € 24,45

 • Verwijderen én vervangen steg
  € 45,47

 • Keuringsrapport met bitewingfoto’s
  € 39,95

 • Keuringsrapport zonder bitewingfoto’s
  € 26,46

 • Afgifte gezondheidsverklaring
  € -

 • Niet nagekomen afspraak . Per tijdseenheid van 10 minuten
  € 20,00