Verwijspraktijk implantologie

Verwijspraktijk implantologie

Implantologie is het deel van de tandheelkunde dat zich gespecialiseerd heeft in het plaatsen van implantaten

Wat is implantologie?

Implantologie is het deel van de tandheelkunde dat zich gespecialiseerd heeft in het plaatsen van implantaten in de kaak.

Wat doet een tandarts-implantoloog

Een tandarts-implantoloog plaatst implantaten en treft voorbereidingen hiervoor. Ook controleert hij of zij de aangebrachte implantaten periodiek. Tevens heeft de tandarts-implantoloog een adviserende functie. Als een tand of kies verloren is kan op deze plaats in veel gevallen een implantaat geplaatst worden. Hierop kan daarna een kroon of brug gemaakt worden. Op deze wijze wordt tandvervanging mogelijk gemaakt.

Hoe werkt een verwijzing voor implantologie

Een patiënt, welke is verwezen naar ons centrum, is een voor ons onbekende patiënt met een voor ons onbekend probleem. Daarom is de eerste afspraak een consult afspraak. Hierbij heeft de patiënt de tijd om zijn verhaal te doen en heeft de tandarts-implantoloog de tijd om het probleem te onderzoeken en de mogelijke oplossingen uit te leggen. De eigen tandarts geeft de patiënt een verwijsbrief mee.

Na een consult volgt een advies. Daarna wordt samen met de patient de behandeling gepland.Voor meer informatie kunt u terecht bij ons centrum, op www.NVOI.nl, of bij uw eigen tandarts.

Wat kost implantologie?

De kosten voor een implantaat of implantaat gedragen voorziening zijn niet zomaar te geven. Er zijn nogal wat verschillen.

Patiënten worden vaak verwezen naar ons door de eigen tandarts. De tandarts vraagt soms of alleen het implantaat geplaatst kan worden of juist een implantaat met kroon. Bij volledige prothese op implantaten is de situatie weer anders. Na aanvraag bij de zorgverzekeraar die wij verzorgen volgt een machtiging. De kosten voor het geheel worden dan op slechts een eigen bijdrage na volledig vergoed.

Tevens speelt natuurlijk ook een rol met welke materialen en implantaten gewerkt wordt. Wij werken uitsluitend met A merken implantaten en kronen. We willen graag dat ieder er levenslang plezier van kan hebben!

Bij het eerste consult al geven we een kostenbegroting zodat u precies weet wat het geheel gaat kosten.

Of neem contact met ons op via onderstaand formulier

Tandheelkundig Centrum ’t Veld

Tandheelkundig Centrum ’t Veld is een moderne, groeiende praktijk voor tandheelkunde gelegen in het Noord-Hollandse dorp ’t Veld. In 2006 werd een oude gymzaal verbouwd tot een riante praktijkruimte. Patiënten vinden hier ruimte, transparantheid en de nodige zorg in een rustige sfeer. Kernbegrippen die we ook benadrukken in onze tandheelkundige filosofie.

Andere specialismen

  • Algemene tandheelkunde

   Algemene tandheelkunde

   U kunt bij Tandheelkundig Centrum ’t Veld terecht voor alle tandheelkundige behandelingen.

  • Mondhygiëne

   Mondhygiëne

   De mondhygiënist reinigt uw gebit en behandelt mogelijke problemen aan uw tandvlees.

  • Tandtechniek

   Tandtechniek

   Binnen de tandheelkunde vervult het tandtechnisch gedeelte een essentiële rol.

  • Verwijspraktijk endodontologie

   Verwijspraktijk endodontologie

   Endodontologie is dat deel van de tandheelkunde dat zich toespitst op de wortels van de tanden en kiezen en het omliggende kaakbot.